VAŽNO OBAVEŠTENJE:  Novi broj telefona Call Centra je +381 21 662 0000Connect Software Solutions d.o.o. pruža celokupnu informacionu podršku preduzećima svih delatnosti.

Bez obzira na odabranu delatnost Connect Software Solutions ujedinjuje sve poslovne procese u preduzeću. Sve opšte funkcije, od planiranja proizvoda do konačne izrade, preko prodaje i izrade analiza možete da pratite na jednom mestu.

Connect Software Solutions obezbeđuje kontrolu nad svim poslovnim procesima u preduzeću. Rešenja su prilagođena potrebama korisnika i omogućavaju optimizaciju poslovanja u svakom preduzeću, bez obzira na njegovu veličinu ili delatnost.

Uspešno i efikasno vođenje preduzeća moguće je jedino uz podršku kvalitetnog i sigurnog informacionog sistema. Preko deset godina Connect Software Solutions obezbeđuje vodeće software u regionu za mala, srednja i velika preduzeća. Našim korisnicima garantujemo najnoviju tehnologiju i pomoć u donošenju ključnih odluka.

Logo_PaX